WWW.SANDASMEN.SE

Grågås på väg ner för landning i Djupasund.                                                                                            Foto: Jan-Anders Månsson

 

OBS! Klicka på bilderna nedan för förstoring, gå tillbaka med programmets vänsterpil. Vill Du spara ner bilden så tryck på musens

högerknapp när förstoringen är aktiv och välj "Spara bild som".

Bildgalleri <1950.

    <1950         1951-2000         2001-          Släktträff 2009     Besök på Aspö 2009

 

Gamla Sturköbilder (En del från Blekinge Museum)

 

Nils O Svensson o.h.h. Kerstin

Nils O. Svensson (Rulla) och hans hustru Kerstin f. Hansdotter. Bodde i stenstugan vid Sturkö kyrka.

Nils O Svensson o.h.h. Kerstin

Klara, Kerstin, Göte och Nils utanför Nils och Kerstins stenstuga intill Sturkö kyrka.

Nils Olof Svensson

Nils Olof "Rulla" Svensson med postväskan. Han gick med postväskan till/från båten till affärerna för att dela ut och hämta posten.

Anders Johan Månsson

Ordförandefoto från SAP:s styrelserum i Sturkö Folkets Hus 2Mb.

Anders Johan Månsson

Ordförandefoto från SAP:s styrelserum i Sturkö Folkets Hus 3Mb.

Anders Johan Månsson

Ordförandefoto från SAP:s styrelserum i Sturkö Folkets Hus 4Mb.

Smens utanför huset ~1912.

Frv Karl, Anders, Erik, Karolina med Anna i knät och Kerstin.

Smens utanför huset ~1912.

Delförstoring.

Anders ~1912.

Delförstoring av bilden utanför huset.

Karolina ~1912.

Delförstoring av bilden utanför huset.

Sandasmedjan.

Anders och Erik bl.a. utanför Sandasmedjan ~1922.

Anders & Erik ~1922.

Anders och Erik utanför Sandasmedjan.

Enbart Anders.

Delförstoring.

Enbart Erik.

Delförstoring.

Anders i stenbrott.

Smen i arbete i stenbrott ovanför Sanda med Karl-Magnus Johansson plus två söner. Bild från Blekinge museum-Sturköbladet-till JAM.

Anders i stenbrott.

Delförstoring av föregående bild.

Anders i stenbrott.

Delförstoring av föregående bild.

Karl & Harry.

Karl smed & Harry Irmskog ca 1920.

Karl & Harry.

Delförstoring.

Smedjan på Bredgatan.

Denna smedja kallade Karl för fars smedja i en intervju i Sturköbladet. Här står han själv utanför.

Karl.

Karl smed utanför smedjan på Bredgatan (Smedvägen på Sturkö). Med handsläggan och tång i näven. Sitt namn har han inpräntat i dörren.

Stenhuggare.

Bild tagen utanför Per Fredrikssons lada 1929. De tre övre är från vänster: Viktor Andersson Make (1875-1946), Per Fredriksson (1873- ) och Sven Fredriksson (1896- ). De båda sittande är Bertil Nilsson Id och Hjalmar Fredriksson.

Bertil Id Nilsson.

Delförstoring.

Karl Pettersson-Id m.fl.

Kalas hos Karl Pettersson-Id cirka 1931, Karl och Klara med Margit och Inga är med bl.a. Se dokument om bilden.

Karl Id m.fl.

Karl smed & Klara, Margit & Inga.

Karl Id m.fl.

Bl.a. Bertil & Lilly

Karl Id m.fl.

Svante, Werner & Sven Hansson bl.a.

Långe-Gustav bl.a.

Långe-Gustav, Signe, Karl-Erik och Annie utanför sitt hem cirka 1931.

Långe-Gustav bl.a.

Delförstoring.

Vid Oxeln 1.

Bilden från cirka 1935 finns med fakta om personer under Dokument.

Vid Oxeln 1.

Delförstoring, Anders & Siv.

Vid Oxeln 1.

Delförstoring, Karolina.

Vid Oxeln 1.

Delförstoring, Yngve och Anna överst, Gottfrid och Anna under.

Vid Oxeln 1.

Delförstoring, Erik, Ester & Marianne och Esters mor.

Vid Oxeln 1.

Delförstoring, Mary, Margit, Inga, Greta, Kerstin och nederst Rune.

Vid Oxeln 1.

Delförstoring, Rune.

Vid Oxeln 1.

Delförstoring, Helge.

Vid Oxeln 2.

Bilden från cirka 1935 finns med fakta om personer under Dokument.

Vid Oxeln 2.

Delförstoring, Siv, Anders & Karolina.

Vid Oxeln 2.

Erik och Anna.

Vid Oxeln 2.

Delförstoring, Ester och Marianne, Anna och Mary, Esters mor.

Vid Oxeln 2.

Delförstoring, Rune.

Vid Oxeln 2.

Delförstoring, Marannes morbror John och Helge.

Klara 17 år.

Karls första fru Klara när hon var 17 år.

Socialdemokratiskt jubileum.

På denna bild från 1937 står smens Erik och håller Arbetarekommunens flagga på vänster sida, på höger sida står lärare Sven Hansson. Den lilla pojken främst är Augustinus Mazzetti som sitter framför sin far och mor Tilly och Knut.

Socialdemokratiskt jubileum.

Delförstoring av Erik.

Karolina & Anders.

På södersidan om huset ~1939.

Inge Olsson har kortet.

Karolina & Anders.

Delförstoring.

Karolina & Anders.

På slänten ~1940.

Greta har orginalet.

Karolina & Anders.

Delförstoring.

Fyrtal i systrar.

Från höger, Greta, Anna, KArolina skymd, Gottfrid, Mary, Siv och Ulla Moberg med tre besökare.

Skolkort Greta.

Greta.

Greta & Aina Andersson utanför det hus Yngve och Anna senare ägde.

Greta.

Baptister på Sturkö, bl.a. Greta som medverkade i kören.

Greta.

Långe Gustavs Signe, hans hustru Maria och Greta.

Maria, Greta & Signe.

Långe Gustavs fru Maria, smens Greta och långe Gustavs Signe.

Greta.

Vid Hoglands Park.

Greta.

I poseringstagen.

Greta.

Vid Hoglands Park igen.

Greta & Helge.

Greta & Helge 1942.

Helge.

Helge med skida 1942.

Fem syskon.

Helge, Greta, Rune, Mary & Siv.

Karl.

Karl 35 år eller 1935.

Folke & Bror.

Folke & Bror Andersson i Hoglands Park.

Greta.

Karl med familj.

Karl & Hanna med barn och gäster 1939. Gästerna heter Wilhelmsson.

Sonja & Greta.

Nyår 1940 utanför Smens.

Maj-Lill & Greta.

Karl med familj.

Karl och Hanna med barn och gäster vid Wangraholm 1940.

Karl med familj.

Inga, Hanna, Violet, Karl, Aina & Margit 1942.

Margit, Inga & Aina.

Greta & Margit.

Greta & Margit 1942.

Karl med familj.

Delförstoring.

Hans-Erik.

Hans-Erik poserar.

Barbro.

Barbro ca 1948.

Hästar.

Hästar utanför smens.

Signe & Annie.

Långe Gustavs Signe & Annie matar hönsen.

Karolina.

Karolina hemma vid stenmuren.

Anna-Lisa Danielsson 1940

Musiker.

Musik på trappan hos Långe Gustavs. Frv. Anna-Lisa f. Enstedt, och Josef Lilja. Josef och Annie.

Siv & Mary.

Siv & Mary.

Delförstoring.

Greta & Siv.

Greta, Siv, Lennart (fönsterputsare) badar nere vid Oxeln.

Siv & Ulla.

Skällö.

Kronans hus på Skällö innan bron blev byggd (1939).

Werner, Signe och Johan.

Werner Hansson, Långe Gustavs Signe och Johan.

Skällö.

Kronans hus på Skällö efter det att bron byggts. Gretas & Hermans hus och huset på Knarrholmen finns med.

Karolina.

Karolina i Hoglands park.

Karolina.

Karolina i lägenheten på Drottninggatan.

Karolina.

Karolina i lägeneheten på Drottninggatan.

Matgäster.

Matgäster under kriget sittande framför brygghuset vid Smens.

Yngve.

Yngve 1942.

Violet.

Karls Violet.

Violet.

Delförstoring

Karolina.

Karolina & katten 1942.

Söndagspromenad.

Anna, Yngve och Hans-Erik på söndagspromenad med Brändaholm i bakgrunden.

Mobergs & Erik bl.a.

Gottfrid med Åke, gäst med dotter, Erik, Anna med Ulla och gäst.

Ulla och Åke.

Ulla och Åke Moberg.

Svärmhallsvägen.

Svärmhallsvägen från Sanda. Foto Oskar Månsson Senoren.

Sandahamnen.

Sandahamnen. Foto Oskar Månsson Senoren.

Sturköbor.

Bl.a. Viktor Månssons Jenny finns med.

Alva.

Viktor och Jenny Månssons Alva, gift Mattsson.

Söndag på knubben.

Söndagsklädda lymlar med däkor på knubben.

Betplockare.

Okända betplockare.

Betplockare.

Okända betplockare.

Rune & Paul.

Rune och Paul på båten Kanon.

Rune & Paul.

Delförstoring

Greta & Inga 1947.

Greta och Karls Inga med luspudel.

Inge.

Skolkökselev.

Marianne.

Eriks och Esters Marianne.

Signe på Kullen.

Långe Gustavs Signe ute på cykeltur vid kvarnen på Kullen (Sturkö).

Greta.

På okänd ort.

Karolina hos Kerstin.

Sten, Christer, Britta, Kerstin, Ingrid 0ch Karolina.

Kerstin & Tilly

Utanför Tillys föräldrahem som låg vid Bertil & Lillys.

Kerstin & Tilly.

Delförstoring.

Mary.

Mary i 20-årsåldern

Maj-Lill.

Maj-Lill i 20-årsåldern

Söndagspromenad.

Maj-Lill och Barbro, Anna, Birgitta och Hans-Erik visas upp.

Ove och Barbro.

Stolt Ove med Barbro i Simrislund 1946.

Alfred & Gottfrid

Alfred Nilsson (Bertils bror) och Gottfrid Moberg (Annas man).

Erik bl.a.

Fr.v. Erik Månson-Gevik, Nils Larsson och Alfred Nilsson. Paus i målning av Folkets hus.

Erik bl.a.

Fr.v. Nils Larsson (Långe Nisse), Alfred Nilsson (Bertils bror) och Erik Månsson-Gevik målar Sturkö Folkets hus.

Soldater.

Soldater i Folkets arme. Bl.a. Karls Inga och Margit.

Violet.

Violet med blommor efter sin konfirmation.

Vid Karls & Hannas,

Stående fr.v. Emmi (Helges fru), Hanna, Margit & Aina.

Sittande Violet med Tommy (Margits & Arnes) i knät.

Barnsoldater.

Bl.a. Inga & Margit står upp för fäderneslandet.

Karolinas syskon.

Elsa, Syster,Greta och Erling.

Karolinas Syster.

Syster och hennes man Ernst.

Gretas skolkort

Sandasmen © 2011  • Email: webadm@sandasmen.se