Ingvar Sturkman på väg söderöver från kåsarna mot Inra Kröl 2010.08.05.                                                               Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

Hus Nr 1 Flaggskär.

 


Jonas & Gertrud Håkansson.

Bild från Blekinge Museum

 

Här sitter Jonas Håkansson och hans hustru Gertrud * Jonasdotter, utanför sitt hus på Flakskär. Jonas var född på Stenshamn 25/9 1868 och Gertrud var född på Flakskär 20/4 1865, hennes far hette Jonas Jakobsson. Gertrud dog mycket tragiskt i en brand när hon välte fotogenlampan över sig och stugan brann därmed ner till grunden 1941. Huset lär ha varit ett av de bäst byggda och senast uppförda på Flakskär. Farstun som man ser mitt på långsidan var riktad åt öster och förmodligen sitter man ute på det lilla strätet, gata mellan tomterna med staket och stenmurar på båda sidor om denna. På västra sida av huset fanns en något större farstu.

 

Bild från Anton och Inez Olsson Ö.Hästholmen

Här står Gertrud och Jonas utanför huset på äldre dagar. Till deras hus fanns även ett sk. brygghus (tvättstuga) som senare flyttades till Ytterön. Detta är numera rivet enligt Anton Olsson på Ö. Hästholmen.

 

 

I anträdet kan man läsa följande:

 

Gertrud, * 1865 09 20 - ┼ 1941 brann Gertrud inne när huset brann ner. (födde en "oäkta dotter", Sigrid Gertfrida, som dock dog (* 1893 07 16 - ┼ 1893 11 05). Gertrud bor kvar hemma, åtminstone till sekelskiftet). Gifte sig senare med Jonas Håkansson, * 1868 09 25 i Stenshamn - ┼ 1939, Jonas dog av slaganfall i strandkanten när han rensade nät.

 

Omkring 1850 finns drängen Peter Jakobsson, * 1825 05 20 i Torhamn , boende hos familjen. Denne var bror till Gertruds far, Gertrud var lillasyster till Thilda Andersson.

 

 

 

Jonas & Gertruds hus 1939 från nordväst, i förgrunden en sjöbod. Över sjöboden ses ett uthus som verkar vara ett uthus som finns kvar efter branden 1941. Ovanför detta uthus ses det som kallade för Loftet där Karin Holgers bodde. Bild från Blekinge museums bilddatabas.

 

 

Här kan man se Jonas & Gertruds trappsteg vid ingången från östra sidan av huset och det grindhål som man förmodligen använde när man gick till kåsarna på norra änden av ön. Bild tagen åt nordost.

 

Trappan mot öster och Ingvar Sturkman letande efter grundstenarnas hörn. Bild tagen söderut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Håkansson dog 1939 av slaganfall vid strandkanten när han skulle göra vid sina nät.

Bild från Blekinge Museums bildarkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från Ingvar Sturkman Sturkö.

Jonas & Gertruds källare, den var placerad i nordvästra hörnet av deras tomt. Här har källaren

fått ett besök av ungdomar från Sturkö på 1960-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas och Gertrud ligger begravda på Sturkö mellankyrkogård eftersom Flakskär tillhörde Sturkö församling.

 


Jan-Anders Månsson © 2017  • Email: janandersmansson@gmail.com