Ingvar Sturkman på väg från kåsarna mot Inra Kröl 2010.08.05.                                                                       Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

Hus Nr 4 Flaggskär.

 


 Karin (Holgers) Olasdotter

 

Karin Holgers hus med framförliggande stenkällare i början av 1900-talet. Det verkar som att det ligger en huskropp bakom stenkällare, det kan vara en senare påbyggd del till stugan till vänster, påbyggnad se bild nedan.

I Anträdet står följande:

Karin Olasdotter, * 1814 01 05 i Stenshamn - ┼ . Gifter sig (1:a gången) 1838 med fiskaren Peter Svensson från Ry, * 1817 - ┼ 1841 05 29. Peter Svensson avled i Dödssjukdom och Kolik.

Barn:

Anna, * 1839 09 03 - ┼  (se VI:3:1)

Fiskar Enkan Karin Olasdotter gifter om sig 16/? 1842 med

Sven Nilsson, från Sanda på Sturkö * 1818 02 16 - ┼ 28/8 1859 08 28

Barn:

Peter Magnus, * 1844 11 10 - ┼ 1884 02 02     (se VIII:2:2.)

Nils, * 1846 10 22 - ┼ 1884 02 02 (se VIII:2:3.).

28/8 1859 drunknar Sven Nilsson under sillfiske med vrakekan (se VI:1 och VIII:2.)

Fiskar Enkan Karin Olasdotter (46 år) gifter sig (för 3:e gången) 1861 med

bondsonen Holger Pettersson (31 år) från Torhamn, * 1829 06 01 - ┼ 1884 02 02.

2/2 1884 drunknar Holger Pettersson tillsammans med sina styvsöner Peter Magnus Svensson (39 år) och Nils Svensson (37 år). Stackars Karin! Hon gifte sig tre gånger och alla dog ifrån henne, dessutom hennes tre söner. Hennes dotter, Anna, såg sina barn åka till Amerika och blev ensam hon också.

 

Här ser vi den stuga som kallades Loftet från dess östra sida. Den sista som bodde här lär ha varit Karin Holgers som också ägde huset, hon ska ha varit gift tre gånger och alla tre männen ska ha drunknat. Till denna byggnad hörde en stuga som revs i början på 1900-talet. Den låg vid västra gaveln som en fortsättning till denna kvarvarande byggnad. Se bilden ovan.

Bild tagen och utlånad av Ingvar Sturkman, Sturkö.

 

Så här såg Loftet ut skildrat av Tore Nobling. Huset och uthuset till höger är Ola Månssons vilket innebär att denna illustration är utförd från söder eller syd/sydväst.


Har ni förslag på innehåll, skicka E-post enligt nedan.

 

Jan-Anders Månsson © 2017  • Email: janandersmansson@gmail.com