Ingvar Sturkman på väg från kåsarna mot Inra Kröl 2010.08.05.                                                                       Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

Hus Nr 8 Flaggskär.


 

Axel & Amanda (kallades Manda) Pettersson

Bild lånad av Henry och Berit Danielsson på Sturkö. Klicka på bilden för förstoring.

 

Här står familjen uppradad för fotografering utanför sitt hus på Flakskär, fr.v. sönerna Rickard, Ernst, därefter föräldrarna Axel och Manda Pettersson. Bilden verkar vara tagen mot södra sidan av huset och bodarna till vänster är förmodligen sjöbodar ovanför de större kåsarna på västra sidan.

Bilden ovan placerad i ungefärligt rätt position med hjälp av Ingvar Sturkmans placering på husgrundens hörnstenar sommaren 2017. Bilden tagen i riktning NNV.

 

Besök hos Axel och Manda på Flakskär av Ines föräldrar (Anton Olssons fru), Ines är den lilla

flickan i knät på sin far. Anton Olsson var barnbarn till Ola och Anna Månsson (Fam.nr.3).

Bild lånad av Anton Olsson på Ö. Hästholmen.

Axel, Manda och gårdvar på Flakskär.

Helgdagskväll i stugan med lite underhållning.

 

Hela familjen samlad, verkar vara en födelsedagsbild tagen på Krabbahall på Sturkö.

Bild lånad av Henry & Berit Danielsson, Sanda Sturkö.

 

Huset flyttades sedermera till Uttorp (Krabbahall) på Sturkö, här är huset efter flyttningen.

 

 


  Har ni förslag på innehåll, skicka E-post enligt nedan.

Jan-Anders Månsson © 2017  • Email: janandersmansson@gmail.com