Ingvar Sturkman på väg från kåsarna mot Inra Kröl 2010.08.05.                                                                       Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

Hus Nr 9 Flaggskär.


 

Peter Jakobsson ( Pelle Rättare) & Anna * Olasdotter.

 

 

Foto: Jan-Anders Månsson

Här ser man resterna av Peter & Anna Jakobssons hus från söder, det verkar som om resterna av en rökstock eller en spis kan skönjas ungefär i mitten av bilden. Detta med anledning av texten nedan -

 

 

Foto: Jan-Anders Månsson

Här kan man se det som verkar vara resterna av murverket.

 

 

 

Nedanstående text är hämtad ur Tore Noblings skrift hämtad ur Blekingebokens upplaga från 1956 -

Ett stycke från själva byn på Flakaskär, söder om denna och väster om sydligaste delen av viken Pölen, ligger en stenstuguruin på sluttningen upp mot öns högsta parti, Bråknaberget. Denna ruin är resterna av Petter Jakobsson och hans hustrus hem. Här ute kallades han mest Petter Jakob eller, när han ej själv hörde på, Pelle Rättare. Han var född i Norra Mark på Ytterön och tjänte en gång dräng på Östra Hästholmen. På det stället ville han gärna allt ombestyra och rätta till. Därför fick han tillnamnet Rättare. Petter Jakob lär ha uppfört denna stenstuga själv. Troligen hade hans gumma varit hantlangare och medarbetare vid byggandet. Men det var tydligen på en olämplig plats man råkat lägga sitt hem med den lilla blomhagen vid östra gaveln ut mot havet. Det var ett ställe, har man trott, där övernaturliga väsen höll till.

Det var den första julaftonen, som Pelle Rättare och hans gumma firade i sitt hem där på kullen. När man skulle gå och lägga sig sade Pelle: Sir du ögonen på katten i ugnen? På detta svarade hustrun: Va sär du, vi har ju ingen katt! På många andra sätt skulle de "makter", som kände sig störda på platsen, ha givit sig till känna. Man berättar att Pelle Rättare till slut ej kunde stanna kvar utan flyttade till ett annat ställe på Flakaskär. Pelle Rättare, som många minns som halt - någon har berättat att han gick med två käppar - skulle haft en bror på ön. Han hette Jonas Jakobsson eller kallades Jonas Jakob och bodde i närheten av Loftet.


Namnet Peter uttalades förmodligen som Petter/Pitter här ute vilket även förekommer bland äldre Sturköbor än idag. Därav Tores stavning av förnamnet. /Anmärkning av J-A Månsson


 Välkomna hit, kommentera och bidra gärna med mer material...

Har ni förslag på innehåll, skicka E-post enligt nedan.

Jan-Anders Månsson © 2017  • Email: janandersmansson@gmail.com