ID                                                    : A030101

Förnamn                                          : Lisbeth Helén

Efternamn                                       : Olausson

Född                                                 : 1961-02-16

Födelseort/Församling                    : Sturkö      

Dotter/Son till                                 : Aina och Yngve Olausson

Syskon                                             :

Avliden                                            : 1980-12-16

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    : Sturkö

Civilstånd Gift/Ogift                       : Ogift

Gift med                                         

Barn inom äktenskapet                  :

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                :

Profession/Yrke                              : Sjuksköterska

Övrig information                           :

Foto:

  

 Lisbeth i 5-årsåldern 

  

   Skolkort, Lisbet längst fram till höger. 

  Lisbet i 19-årsåldern.

Klicka på korten för förstoring.