ID                                                    : G02

Förnamn                                          : Jan-Anders Ingvar

Efternamn                                       : Månsson

Född                                                 : 1950.08.19

Födelseort/Församling                    : Karlskrona stadsförsamling       

Dotter/Son till                                 : Ove Månsson (G) och Maj-Lill Albertsson (Gh)

Syskon                                             : Barbro

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Birgitta Westberg

Barn inom äktenskapet                  : Anders, Johan, Cecilia

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Sturkö

Profession/Yrke                              : Pensionär

Övrig information                           : Sonen Anders, avled cirka 8 månader gammal av hjärtfel. Begravd i Lösens församling.

Hemsida                                          :

Foto:

  

 I arbete med distansutbildning.                       Birgitta med barnbarnet Norma.