Smedjor på Sturkö

och i dess omedelbara närhet.

Kontakt

Jan-Anders Månsson
Holks väg 13
SE-370 43 STURKÖ

Välj helst mobilnumret vid telefonkontakt/Please chose the cellphone first.

(+46) 455-81461 hem/home
(+46) 709-999052 mobil/cell

E-postadress: janandersmansson@gmail.com

Ingvar Sturkman

Sturkmans väg 24

SE-370 43 STURKÖ

(+46) 455 42583

E-postadress: ingvar.sturkman@gmail.com