WWW.SANDASMEN.SE

Torsten och Alvas brygga nere vid Oxeln.                                                                                                 Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 Under Aktuellt kan Du se vad som är senaste

 uppdatering, eller vad som är på gång.

 

Filmer.

Besök på Utlippan 2008

Besök på Stenshamn & Utlängan 2010

Hundrunda längs Uddasanden 2018

Fotorunda till Lillö 2018 04 14

Harrys båttur till Långören

Flaggskär förr och nu

Brändaholm

Familjen Åda 2016

Torhamnsrunda våren 2017

Vårpromenad längs Djupasund 2017

Helge Månsson Film 1

Helge Månsson Film 2

Helge Månsson Film 3

Helge Månsson Film 4

Hoola Bandola kollar när Rune Månsson smider på Marinmuseum.

Vandring längs Lyckåleden 2019-10-19

 

Nedanstående filmer är skänkta till Sturkö Samhällsförening av Görgen Månsson. Görgen är precis som vi, Långörasläkting. Filmerna är inspelade av Görgens far Nils Månsson under 1920-30-talen och jag vet att Görgen uppskattar att de finns åtkomliga för lokalbefolkningen.

Sturkö kvarn 1928. (Film av Nils Månsson)
Besök på Utklippan 1928. (Film av Nils Månsson)
Passage av Möcklöbron under bygget 1938. (Film av Nils Månsson)
Seglats till Sturkö. (Film av Nils Månsson)
Åktur på Sturkö. (Film av Nils Månsson)
Besök hos moster Emma. (Film av Nils Månsson)
Två Tiger Moth på Ramdalaslätten. (Film av Nils Månsson)
Besök på Saleboda gård. (Film av Nils Månsson)
Bildspel med foton från Långören. (Av J-A Månsson)

Sandasmen © 2019  • Email: webadm@sandasmen.se