ID                                                    : A0101

Förnamn                                          : Tommy

Efternamn                                       : Karlsson

Född                                                 : 1948.01.18

Födelseort/Församling                    : Karlskrona       

Dotter/Son till                                 : Margit Karlsson A01 och Arne Karlsson A01m

Syskon                                             : Thomas

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Änkeman efter Charlotte som avled 1993 (född 1946), omgift med Annelie 1996.

Barn inom äktenskapet                  : Therese och Anders med Charlotte.

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Ljungsbro

Profession/Yrke                              : Chaufför

Övrig information                           :

Foto: