ID                                                    : A01m

Förnamn                                          : David Arne Gunnar

Efternamn                                       : Karlsson

Född                                                 : 1927.12.31

Födelseort/Församling                    : Kärna, Linköping       

Dotter/Son till                                 : Karl A H Karlsson och G R Margareta (Greta) Jonsson

Syskon                                             : Olof, Rune

Avliden                                            : 2009.08.21

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Margit Månsson A01

Barn inom äktenskapet                  : Tommy, Tomas

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Linköping

Profession/Yrke                              : Brandman

Övrig information                           :

Foto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne 2008.08.03 på besök hos Aina Olausson och Kjell.