ID                                                    : A0203

Förnamn                                          : Gun

Efternamn                                       : Lindwall

Född                                                 : 1958-04-14

Födelseort/Församling                    : Sundsvall/Skön 

Dotter/Son till                                 : Inga Fransson, Åke Fransson

Syskon                                             : Gay, Kent

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Ingvar Lindwall

Barn inom äktenskapet                  : Marcus Lindwall, Andreas Lindwall

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Villands Vånga

Profession/Yrke                              : Rektor

Övrig information                           :

Foto: