ID                                                    : A0401

Förnamn                                          : Lennart

Efternamn                                       : Andersson

Född                                                 : 1960.01.15

Födelseort/Församling                    : Karlskrona, Sturkö       

Dotter/Son till                                 : Violet A04 och Ove Andersson

Syskon                                             :

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Sonia f. Thesis

Barn inom äktenskapet                  : Emil

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Täby

Profession/Yrke                              : Rörmontör

Övrig information                           :

Foto:

 

Fr.v. Lennart, Emil och Sonia.