ID                                                    : B05

Förnamn                                          : Christer

Efternamn                                       : Olsson

Född                                                 : 1948-12-10

Födelseort/Församling                    : Sturkö

Dotter/Son till                                 : Simon (Bh) och Kerstin Olsson (B)

Syskon                                             : Ingrid, Inge, Ingabritt och Sten

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Lisbeth f.Bondesson, dotter till Annie och Ivar Bondesson, Tvisten.

Barn inom äktenskapet                  : David, Helena och Thomas

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Gullberna, Karlskrona

Profession/Yrke                              : Läkare, ortopedkirurg

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: