ID                                                    : B0502

Förnamn                                          : Helena

Efternamn                                       : Nilsson

Född                                                 : 1976-03-15

Födelseort/Församling                    :

Dotter/Son till                                 : Christer (B05) och Lisbeth (B05h) Olsson

Syskon                                             : David och Thomas

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Daniel Nilsson (B0502m)

Barn inom äktenskapet                  :

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Jönköping

Profession/Yrke                              : Låg- och mellanstadielärarinna

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: