ID                                                    : B0502m

Förnamn                                          : Daniel

Efternamn                                       : Nilsson

Född                                                 : 1974-10-23

Födelseort/Församling                    :

Dotter/Son till                                 : Måg till Christer (B05) och Lisbeth (B05h) Olsson

Syskon                                             :

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Helena Nilsson (B0502)

Barn inom äktenskapet                  :

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Jönköping

Profession/Yrke                              : Polis

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: