ID                                                    : B0503

Förnamn                                          : Thomas

Efternamn                                       : Olsson

Född                                                 : 1977-10-06

Födelseort/Församling                    :

Dotter/Son till                                 : Christer (B05) och Lisbeth (B05h) Olsson

Syskon                                             :

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Heidi Olsson (B0503m)

Barn inom äktenskapet                  :

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Göteborg

Profession/Yrke                              :

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: