ID                                                    : B0503h

Förnamn                                          : Heidi

Efternamn                                       : Olsson

Född                                                 : 1978-07-02

Födelseort/Församling                    :

Dotter/Son till                                 : Vanja och Raine Åberg, Göteborg

Syskon                                             :

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Thomas Olsson (B0503)

Barn inom äktenskapet                  :

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Göteborg

Profession/Yrke                              : Låg- och mellanstadielärarinna

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: