ID                                                    : B05h

Förnamn                                          : Lisbeth

Efternamn                                       : Olsson

Född                                                 : 1949-06-12

Födelseort/Församling                    :

Dotter/Son till                                 : Annie och Ivar Bondesson, Tvisten

Syskon                                             :

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Christer Olsson (B05)

Barn inom äktenskapet                  : David, Helena och Thomas

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Gullberna, Karlskrona

Profession/Yrke                              : Sjuksköterska

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: