ID                                                    : E

Förnamn                                          : Hans Edvin Yngve

Efternamn                                       : Månsson

Född                                                 : 1914.06.07

Födelseort/Församling                    : Sturkö

Son/Dotter till                                 : Anders Johan Månsson (I_0001) och Karolina Maria Nilsdotter (I_0002)

Syskon                                             : Karl, Kerstin, Erik, Anna, Folke, Ove, Margareta, Helge, Rune, Mary och Siv.

Avled                                               : 1978

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    : Sturkö

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Anna Lind dotter till Hilda Lind Sturkö

Barn inom äktenskapet                  : Hans-Erik, Birgitta

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Ottos väg Sturkö, huset övertogs sedermera av dottern Birgitta med make Nils-Göran Johannisson

Profession/Yrke                              : Arbetsledare hos Mobergs svets och plåtslageri i Lyckeby

Övrig information                           :

Foto:

   

             Yngve, Anna och dottern Birgitta 1956           

 

Bild från Sturköbladet,Yngve och Anna med Annas lillebror Rolf framför sig till vänster.