ID                                                    : Em

Förnamn                                          : Anna

Efternamn                                       : Månsson f. Lind

Född                                                 : 19…..

Födelseort/Församling                    : Sturkö

Son/Dotter till                                 : …. Och Hilda Lind

Syskon                                             : Gustav, Uno, Sven, Rolf…………

Avled                                               : 19…….

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    : Sturkö

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift 8/8 1936

Gift med                                          : Yngve Månsson (E)

Barn inom äktenskapet                  : Hans-Erik, Birgitta

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Ottos väg Sturkö, huset övertogs sedermera av dottern Birgitta med make Nils-Göran Johannisson

Profession/Yrke                              : Hemmafru

Övrig information                           : Glad och rättfram

Foto:

   

            Anna och sonen Hans-Erik