ID                                                    : G02

Förnamn                                          : Jan-Anders Ingvar

Efternamn                                       : Månsson

Född                                                 : 1950.08.19

Födelseort/Församling                    : Karlskrona stadsförsamling       

Dotter/Son till                                 : Ove Månsson (G) och Maj-Lill Albertsson (Gh)

Syskon                                             : Barbro

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Birgitta Westberg

Barn inom äktenskapet                  : Anders, Johan, Cecilia

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Sturkö

Profession/Yrke                              : Pensionär, arbetade tidigare som universitetsadjunkt inom maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola, undervisade i CAD/CAM (Datorstöd inom konstruktion/datorstöd inom tillverkning), ritteknik och Virtual Reality. Var även programledare för distansutbildningen inom produktutveckling.

Övrig information                           : Sonen Anders, avled cirka 8 månader gammal av hjärtfel. Begravd i Lösens församling.

Hemsida                                          : Foton ur Jan-Anders yrkesliv i pdf-fil. (Öppnas i nytt fönster med Acrobat Reader)

Foto:

    

 I arbete med distansutbildning. 

      

Guldlockig och fin 2 år.                 Skalperad av bl.a. syster.  Ca 5 år med systern.    Inför konfirmationen.