ID                                                    : G0202

Förnamn                                          : Birgitta Cecilia

Efternamn                                       : Westberg

Född                                                 : 1980-04-28

Födelseort/Församling                    : Ramdala, Karlskrona

Dotter/Son till                                 : Jan-Anders (G02) och Birgitta (G02h) Månsson

Syskon                                             : Johan

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Johan Nilsson, son till Åke och Mia Nilsson, Jämjö.

Barn inom äktenskapet                  : Norma

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Tuskaftsvägen 1, Trummenäs Ramdala

Profession/Yrke                              : Studerande

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: