ID                                                    : G02h

Förnamn                                          : Elsa Birgitta

Efternamn                                       : Månsson f Westberg

Född                                                 : 1953-06-17

Födelseort/Församling                    : Karlskrona

Dotter/Son till                                 : Johan och Ragna Westberg, Möcklö Ramdala

Syskon                                             : Annika (Kicki), Katarina, Helen och Brittmari (Ia)

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Jan-Anders Månsson G02

Barn inom äktenskapet                  : Anders, Johan och Cecilia.

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Holks väg 13, Sturkö

Profession/Yrke                              : Undersköterska

Övrig information                           : Sonen Anders, avled cirka 8 månader gammal av hjärtfel 1975. Begravd i Lösens församling.

Hemsida (Länk)                               :

 

Foto:

 

Birgitta med barnbarnet Norma 2006.