ID                                                    : Gh

Förnamn                                          : Ingrid Maj-Lill

Efternamn                                       : Albertsson

Född                                                 : 1924-08-18

Födelseort/Församling                    : Simrislund, Simrishamn

Son/Dotter till                                 : Albert Jönsson (I_0003) och Elsa Jönsson (I_0004)

Avled                                               : I hemmet 2004-03-16

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    : Sturkö

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Ove Ingvar Ferdinand Månsson (G)

Barn inom äktenskapet                  : Barbro Irene Ros-Marie och Jan-Anders Ingvar

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Holks väg 13, Sanda, Sturkö

Proffession/Yrke                             : Jobbade i Frankes-, Continental- och Rolfs konditori från mitten av 1950-talet. Arbetade sedan som kontorist på Ericssons planeringsavdelning cirka 25 år

Övrig information                           : Dotter till Albert och Elsa Jönsson, Simrislund, Simrishamn.

Foto:

Passfoto från olika åldrar.

Tidigt bildmontage av Maj-Lill och Ove. Förmodligen i samband med giftermål.