Id                                                     : II0003b

Förnamn                                         : Nils Olof  (kallad Nils-Rulle)

Efternamn                                      : Svensson

Född                                                : 1859.01.23

Födelseort/Församling                   : Rompetorp i Rödeby församling, Blekinge län

Dotter/Son till                                 : Båtsman & Kanonkommendör Sven Magnus Nilsson Rulle och Annika Andersdotter

Avliden                                            : 1941.02.26

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.  : 1941.03.05 Sturkö

Civilstånd Gift/Ogift                      : Gift 1894-10-26

Gift med                                          : Kerstin Hansdotter II0004. Vigseldata

Barn inom äktenskapet                 : Klara, Hans, Syster, Greta och Magnus (Bild på Klara och Greta vid besök hos Ove och Maj-Lill finns i bildarkivet)

Barn utom äktenskapet                 : Karolina Maria Nilsdotter (I_0002)

Bostad/boende                                : Stenstugan söder om Sturkö kyrka.

Profession/Yrke                             : Var postbärare på Sturkö och stakade även ut isvägarna till Sturkö när isarna bar för fordonstrafik. Var i detta sammanhang kallad som vittne till tinget efter den svåra olycka då Ragnhild Lilja och hennes dotter Gerd drunknade i Djupasund. Droskan som skulle föra dem från Karlskrona till Bredavik över isen körde vilse och körde genom isen. Se Sturköbladet nr:59/60 1997 sidan 46. ”Efterföljande vittne Nils Svensson, som brukade vara postbärare mellan Sturkö och Karlskrona, och även satt ut ruskorna som skulle markera vägen, omtalade att de nämnda ruskorna olycksdagen av honom befunnits vara samtliga på sin plats”.

I Sturköbladet skrev Lilly Magnusson följande artikel om Nils. Se länk>>

Övrig information                          : Karolinas syskon-

                                                           Klara var född 1894.05.24 och avled 1977.12.23. Finns på bild tillsammans med sin syster Greta vid besök på Sturkö i Bildgalleriet.

                                                                  hennes son Nils Göte, född 1920-02-24, avled 1999-12-06 i Nyköping. Bytte efternamn från Svensson till Hamnevik 1948-03-29.

                                                                              Götes dotter Britt-Marie Hamnevik Söderberg *1953, Torgvägen 8, 61013 Lotorp

                                                                              Götes son Kjell Hamnevik *1951

                                                                              Götes dotter Maja (Elsy-Maj) Hamnevik, *1957

                                                                  hennes son Carl David, 1922-1981, var anställd på Kalmar fångvårdsanstalt

                                                                  hennes dotter Elin Elise Linnea, 1924-1986, bodde och verkade Läckeby

                                                           Magnus, född 1898.07.20 och avled 1914.10.05 i lunginflammation

                                                           Hans var född 1900.05.21 och avled 1973.04.17, var anställd i flottan och hade bla hand om Mjölnarholmen.

                                                                    hans dotter Inga-Britt, född 1923

                                                                    hans dotter Ingegerd, född ca 1929

                                                                    hans dotter Doris (Christer Nilssons mor, Skärgårdsbåtarna östra skärgården och Hanö)

                                                           Syster var född 1902.06.30 och avled 1963.08.01, gift med Ernst Pettersson, * 1900.03.26, d. 1980.07.28

                                                                    hennes dotter Elsa Snöberg, född 1929.04.07, bor i Degerhamn på Öland, änka efter Birger *1922.06.17, d. 1988.06.22

                                                                              Elsas dotter Birgitta Kronudd, född 1951, bor i Färjestaden på Öland, sambo och tre barn.

                                                                    hennes son Evert Pettersson, född 1931.10.04, bor i Grönhögen på Öland, g.med Asta Lander *1930.01.14.

                                                                    hennes son Edvin Pettersson, född 1934.08.12, bor i Grönhögen på Öland, g. med Kärstin Johansson * 1938.07.15.

                                                                    hennes son Erling Pettersson, född 1939.10.06, bor i Grönhögen på Öland, änkeman e. Britt-Marie Bergman * 1942.11.23,d. 1998.12.02.

                                                           Greta var född 1904.07.20 och avled 1984.01.02, hon var gift Danielsson på Öland. Finns på bild tillsammans med sin syster Klara vid besök hos

                                                                         Ove och Maj-Lill på Sturkö i Bildgalleriet på 1960-talet.

                                                                    hennes dotter Anna-Lisa Törnros var född 1924.01.19 och avled i Stockholm,

                                                                    hennes son Bernt-Olof Danielsson, född 1928.05.08, bor och verkar i Grönhögen på Öland.

                                                                            Bernt-Olofs dotter Barbro Karlsson, Mörbylånga på Öland

                                                                            Bernt-Olofs dotter Ulla Henriksson, Nässjö

Foto:

     miniKopia%20av%20NPSvensson_Kerstin-1

                                    Kerstin och Nils O Svensson

 Ur församlingsboken: