ID                                                    : I0001

Förnamn                                         :Anders Johan

Efternamn                                      :Månsson

Född                                                :1876-07-09

Födelseort/Församling                   :Augerum, Blekinge

Son/Dotter till                                 : Måns Åkesson (II_0001) och Kerstin Andersdotter (II_0002)

Syskon                                             : Hilda, Betty, Karl, Sven, Anders

Avled                                               : 1941-01-15

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.  :Sturkö

Civilstånd Gift/Ogift                      :Gift

Gift med                                          :Karolina (I_0002)

Barn inom äktenskapet                 : Karl (0001), Kerstin (0002), Anna (0003), Erik (0004), Folke (0005),

                                                           Yngve (0006), Ove (0007), Margareta (0008), Helge (0009), Mary (0010),

                                                           Siv (0011) och Rune (0012).

Barn utom äktenskapet                 : Enligt uppgift en dotter Hilma som är avliden. Se speciellt dokument om Hilma under Dokument.

Bostad/boende                                : Sanda no 50 eller 2, Sturkö

Proffession/Yrke                            : Smed åt AK Fernströms stenhuggeri

Övrig information                          : Hårt arbetande man med humör, engagerad i Sturkö arbetarekommun, fackföreningen, Folket hus och som kommunalpolitiker. Vänstra bilden på Anders är en inskanning av foto som hänger i Sturkö Folket hus.

Foton:

Anders_smed      image002

Anders Johan 1905          1911-1912

image003

Karl, Anders Johan, Anna, Karolina med Erik (i knäet) och Kerstin.

Foto taget ca 1912 utanför huset på Sanda2, Sturkö.