ID                                                    : J

Förnamn                                          : John Bernt Rune

Efternamn                                       : Månsson

Född                                                 : 1926.06.24

Födelseort/Församling                    : Sturkö

Son/Dotter till                                 : Anders Johan Månsson (I_0001) och Karolina Maria Nilsdotter (I_0002)

Syskon                                             : Karl, Kerstin, Erik, Anna, Yngve, Folke, Ove, Margareta, Helge, Mary och Siv.

Avled                                               : 1998.05.18 under arbete på Marinmuseum.

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    : Minneslunden på Tjurkö

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Inga-Lill

Barn inom äktenskapet                  : Maria och Camilla

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                : Lyckeby intill bron över ån. (gammalt bageri) Sommarstuga vid Tjurköbron nedanför Kungastenen.

Profession/Yrke                              : Smed och reparatör på Karlskrona kommuns vattenverk

Övrig information                           : Mycket duktig konst- och kniv-smed,  höll smideskurser på Marinmuseum bl.a. 2003 uttalade dåvarande chefen för Marinmuseum, Per-Inge Lindqvist, i annat sammanhang när han fick reda på att jag var av Månssonsläktet från Sturkö, att Rune var en ”förb….t duktig smed”. Deltog bl.a. i arbetet med att bygga replikan Aluett på Marinmuesum.

Foton:

    

  Rune 1955        Ljusstake gjord av Rune som present

                             till Ove. Innehas numera av Jan-Anders.

 

 

Knivblad, damaskeringssmide               Fruktfat smitt av Rune.

utfört av Rune.

 

Mobil smidd av Rune.                          Ankare smitt av Rune.