ID                                                    : VIII_0001

Förnamn                                          : Åke   

Efternamn                                       : Elofsson

Född                                                 : 1688 mm dd

Födelseort/Församling                    : Torhamn Svanhalla

Dotter/Son till                                 :

Syskon                                             :

Avliden                                            : 1754 mm dd

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    : Torhamn Långören

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Sissa Håkansdotter VIII_0002

Barn inom äktenskapet                  : Maria Åkesdotter

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                :

Profession/Yrke                              :

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: