ID                                                    : VIII_0002

Förnamn                                         : Sissa

Efternamn                                      : Håkansdotter

Född                                                : 1686 mm dd

Födelseort/Församling                   : Torhamn Stenshamn

Dotter/Son till                                 : Håkan Svensson Kraak, lots på Långören i början på 1700-talet.

Syskon                                             :

Avliden                                            : 1756 03 26

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.  : Torhamn Långören

Civilstånd Gift/Ogift                      : Gift

Gift med                                          : Åke Elofsson VIII_0001

Barn inom äktenskapet                 : Maria Åkesdotter

Barn utom äktenskapet                 :

Bostad/boende                                :

Profession/Yrke                             :

Övrig information                          :

Hemsida (Länk)                              : http://www.langoraslakten.org/

Foto: