ID                                                    : VII_0002

Förnamn                                          : Anna

Efternamn                                       : Jonsdotter

Född                                                 : 1708 (förmodligen född på Ungskär)

Födelseort/Församling                    : Ungskär

Dotter/Son till                                 :

Syskon                                             :

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift 4 maj 1744

Gift med                                          : Håkan Andersson VII_0001

Barn inom äktenskapet                  : Sven Håkansson VI_0061

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                :

Profession/Yrke                              :

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               : http://hem.passagen.se/stnshamn/file/4/7/x/Uttorp_Sturko.html

Foto: