ID                                                    : VII_0003

Förnamn                                          : Mathias

Efternamn                                       : Holmström

Född                                                 : 1713-mm-dd

Födelseort/Församling                    : Torhamn

Dotter/Son till                                 :

Syskon                                             :

Avliden                                            : 1790-12-15

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    : Torhamn

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Maria Åkesdotter VII0004

Barn inom äktenskapet                  : Bengt Matthisson 1750-03-27 - 1750-06-24, Elof Matthisson 1751-05-13 - 1790-mm-dd, Annika Matthisdotter VI0064

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                :

Profession/Yrke                              :

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               :

Foto: