ID                                                    : VII_0011

Förnamn                                          : Abraham

Efternamn                                       : Persson

Född                                                 : 1737

Födelseort/Församling                    :

Dotter/Son till                                 :

Syskon                                             :

Avliden                                            :

Jordfästnings-/Begravd ort/förs.    :

Civilstånd Gift/Ogift                       : Gift

Gift med                                          : Anna Olasdotter VII_0012

Barn inom äktenskapet                  : Cissa Abrahamsdotter VI_0062

Barn utom äktenskapet                  :

Bostad/boende                                :

Profession/Yrke                              : Jordbrukare i Uttorp

Övrig information                           :

Hemsida (Länk)                               : http://hem.passagen.se/stnshamn/file/4/7/x/Uttorp_Sturko.html

Foto: