WWW.SANDASMEN.SE

Svärmhallen 2011.11.10.  Hur många "svärmningar" ha skett här?                                                           Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

       Under Aktuellt kan Du se vad som är senaste

       uppdatering, eller vad som är på gång.

 

 

Kontaktinformation.

Folke:

Berit o Mats Forsberg Krabbegatan 27 272 35 SIMRISHAMN 0414-12193 berfor@telia.com

Gertie Månsson Kungsgatan 50 A 21213 MALMÖ 040-933238 gertie.mansson@gmail.com
 

Greta:

Margareta Karlsson Aspö 4 370 22 DROTTNINGSKÄR 0455-339097
Tommy & Ann Hildingsson Aspö 4 370 22 DROTTNINGSKÄR 0455-339047 0733-441215
Jörgen & Anette Hildingsson Hovlunds väg 1 370 30 RÖDEBY 0455-338305
 

Helge:

 

Karl:

Tomas o Karin Karlsson Sälggatan 1C 590 49 VIKINGSTAD 0734-131850 0708-926020 mb473175@bahnhofbredband.se

Gay Fransson, Hjärtebackes väg 2B, 291 35 KRISTIANSTAD 044-10 22 06

gafr54@hotmail.com

Kent Fransson, Skön, SUNDSVALL

Gun Lindvall, Näsumsvägen 126, 290 38 VILLANDS VÅNGA 044-943 17

Aina Olausson Sanda 370 43 STURKÖ 0455-42513
Violet Andersson Bredavik 370 43 STURKÖ 0455-42334

Kerstin:

Christer Olsson Branthalla 373 00 JÄMJÖ 070-20 92 392 christer.olsson.vmo@gmail.com

Inge o Anita Olsson Hässlevägen 9 370 43 STURKÖ 0455-42535 070-6425635
Inga-Britt Pettersson Holks väg 9 370 43 STURKÖ 0455-42570
Ingrid Pettersson Skällö 370 43 STURKÖ 0455-42295
 

Mary:

Göran Ingelberg Erikslustvägen 42 J 217 73 MALMÖ 040-264395
Anna & Ola Ingelberg-Jonsson Ö. Bernadottesg 53B 216 16 LIMHAMN 040-989818 0709-224524 anna@jiip.se

Christina Larsson Ribevägen 8B 217 46 MALMÖ 040-910982
Margareth o Bertil Lundberg Björnbärsgatan 7 290 10 TOLLARP 044-310059 margrethlundberg@yahoo.com


Ove:

Barbro o Åke Johansson Torp, Senoren 373 02 RAMDALA 0455-44146 0708-441468 barbro.johansson45@hotmail.com

Ann-Charlotte o Lars Andersson Fränninge 30 270 33 VOLLSJÖ 0416-32206 0707-766629 frenninge30@hotmail.com

Lars o Hanna Johansson Olsäng 3 370 45 FÅGELMARA 0455-368155 0709-702378 johansson.olsang@hotmail.com

Jan-Anders o Birgitta Månsson Holks väg 13 373 61 STURKÖ  0709-999052 janandersmansson@gmail.com

Johan Månsson Säby 373 02 RAMDALA 0709-262672 ekenabben29@hotmail.com

Cecilia Westberg Tuskaftsvägen 1 373 02 RAMDALA 0709-896149 cissie_cat@hotmail.com

 

Rune:

Ingalill Månsson Axel V Anderssons v. 7B 371 62 LYCKEBY 0455-20874
Maria Liljeberg Hyttevägen 22, 373 64 DROTTNINGSKÄR 072-543 07 90 mariahemdator@hotmail.com

Kamilla & Frank Månsson, Klaras väg 30, 236 61 HÖLLVIKEN 040-880 75 frank.mansson@gmail.com
 

Siv:

Siv Karlsson Aspö 370 22 DROTTNINGSKÄR 0455-339251
Ronny o Eva Karlsson Aspö 4 370 22 DROTTNINGSKÄR 0455-33 94 21 knutsson_52@hotmail.com


Yngve:

Hans-Erik o Evie Månsson Silkesvägen 1 371 61 LYCKEBY 0455-22488

h-emansson@bahnhop.se

Christine Månsson Gullbergstorpet 0455-29704
Birgitta o Nils-Göran Johannisson Sanda 370 43 STURKÖ 0455-42840
Per o Radi Johannisson (Pezo) Videvägen 2A 370 43 STURKÖ 0455-337028 r_pezo@hotmail.com

Anna-Karin Johannisson Kyrkogatan 24 542 30 MARIESTAD 0501-77211 anna-karin.johannisson1@comhem.se 

 

Karolinas systers Klaras-Götes-barn:

Britt-Marie Hamnevik Söderberg, Torgvägen 8  610 13 LOTORP

brisod710@yahoo.se

Kjell Hamnevik kjell.hamnevik@unionen.se

Maja Hamnevik majvik@yahoo.se

 

Karolinas systers Gretas-barn:

Bernt-Olof Danielsson, Storgatan 72G, Färjestaden 0485-661336, 0703-743706

   Bernt-Olofs dotter Barbro Karlsson, Kyrkbyn 181, 38062 Mörbylånga 070-

   6990651 barbrokarlsso85@hotmail.com

   Bernt-Olofs dotter Ulla Henriksson, Gränsgatan 18, 57132 Nässjö 0380- 

   18418, 070-3355907

 

Karolinas syster Systers barn-barn

Elsas dotter, Birgitta Kronudd, Degerhamn,bkronudd@hotmail.com

Edvins dotter, Berit Pettersson, Berit.Pettersson@morbylanga.se

 

Karolinas syster Systers-barn:

Elsa Snöberg, Dalsjö 2206, Degerhamn, 0485-660535

 

 

Jag är mycket tacksam för förslag på innehåll, maila till-

 

Sandasmen © 2018  • Email: webadm@sandasmen.se