SMEDJOR

i Karlskrona östra skärgård

Hem | Om sidan | Nyheter | Fotogalleri | Länkar | Källor | Kontakt

Om sidan

Sidan ska ses som ett försök att samla all information om var smedjor var placerade i området omkring Sturkö. Vi gör inte anspråk på att all information ska vara 100%-igt korrekt utan vi delger den information vi har samlat på oss under resans gång.

Två personer som har stor del i insamlandet av informationen är Augustinus (Auge) Mazzetti och Ingvar Sturkman. Auge avled tyvärr innan sidan hann publiceras, kartan på "Källor"-sidan gjordes av Auge plus en lista över vilka som ägde och var verksamma i smedjorna. All ära ska gå till Auge avseende dessa två dokument. Där finns 18 stycken platser ungefärligen utmärkta på Auges karta och en lista och dess information gäller tills andra fakta erhålles.

Nils-Erik Bjarting på Tjurkö har sammanställt information från Blekinge Museums namnrulla avseende smedfolk från Sturkö som finns med i namnrulla mellan åren 1862-1891 för stenhuggeriet på Tjurkö. Se dokument i nytt fönster >>

Hittar du felaktiga uppgifter eller har information som du vill delge oss så kontakta oss enligt informationen under "Kontakt" längst ner på sidan.

På bilden här ovan ser man fyra av Anders Johan Månssons söner samlade på Sturkö Folkets Park en Sturködag där de tre till höger skulle visa upp hur smide gick till med en s.k. fältässja. Från vänster ser man Ove, Karl, Rune och Folke, i dagligt tal sa man alltid Smens-Ove, Smens-Rune o.s.v.

Mycket nöje hälsar

Smens-Oves  Jan-Anders Månsson