SMEDJOR

i Karlskrona östra skärgård

Hem | Om sidan | Nyheter | Fotogalleri | Länkar | Källor | Kontakt

Hem

 

Karta med smedjornas nu kända placeringar utmärkta. Kartbild ur Google/Maps.

Välkommen till denna sida som innehåller en del information om de smedjor som fanns på Sturkö i slutet av 1800-talet och det första kvarts- och halv-seklet på 1900-talet. Tycker du att det saknas information som du har, så ta gärna kontakt och förmedla de kunskaper du har. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt" på menyraden längst upp/nederst på sidan.

Man skiljde ofta smidesdicipliner åt i två grupperingar, bandsmide och verktygssmide. Smeder som höll på med verktygssmide hade säkert lite högre anseende. Antar att det var för att kunskaper om härdningsprocessen för verktyg som skulle hålla för att bearbeta den svenska graniten som skattades lite högre. Med verktygssmide menades att man tillverkade alla de huggmejslar av olika typer som stenhuggarna behövde men även deras släggor och borr. Eftersom det knappast fanns några bearbetningsmaskiner då så fick smederna själva tillverka sina egna hjälpredskap.

Bandsmide bestod ofta av att med bandmaterial tillverka grindar och olika beslag till snickeriarbeten och husbyggnationer. Detta utfördes väl säkert av alla mer eller mindre för eget bruk efter vad som framkommit.

Idag kan man knappast föreställa sig de betingelser stenhuggarna fick arbeta under i dessa tider. Stå och hålla i kalla stålmejslar under en hel arbetsdag som kunde vara i tolv timmar utan vare sig ögon- eller hörsel-skydd. På en del platser fanns det vindskydd i form av säckväv uppspänt på en träram som ofta stenhuggarna fick hålla sig med själva och på vissa ställen så kallade huggbodar. Se bild nedan från Blekinge museum. En lucka på varje gavel för sten in/ut och dörr för två stenhuggare på långsidan. Förmodligen stod de med ryggen mot varandra när de arbetade.

Stenhuggarbod,bild från Blekinge Museum. Grind-klinka smidd av Anders Johan  Månsson i Sanda, sitter ännu monterad på grindsten på Svartaledsvägen i Sanda. Plats: 56.114546, 15.653651