SMEDJOR

i Karlskrona östra skärgård

Hem | Om sidan | Nyheter | Fotogalleri | Länkar | Källor | Kontakt

Möcklöbron

 

Plats: 56.140343, 15.749626  kan kopieras in i www.google.se/maps .

Här ovan ses Helmuth t.v. och sonen Jan-Ivan arbeta i smedjan på Möcklö.

Smedjan vid Möcklösundsbron stod ursprungligen i Östernäs på Senoren (Plats:56.125713, 15.763179), den ägdes och drevs av en som kallades "Gösta smed" som sedermera emigrerade till USA. Placeringen i Östernäs sägs vara öster om Ragnvalds lada.

Eva Mårtensson Kangeman har svarat följande på fråga från Roland Janicke om vem "Gösta smed" var-

Han var kusin till Enock "på Udden", o ä son till Augustas syster "Maja", född 1903 i Jakobs fs i Sthlm, kom 1909 till Senoren, Udden, som "fosterbarn" och blev så småningom smedlärling vid den stora smedjan i Ramdala hos smeden Johan Henrik Karlsson. 1925 lämnar han jobbet där, 1929 emigrerar han till N. Amerika. Så han kan ju mycket väl ha drivit smedjan i Östernäs åtminstone de 4 åren där på 20-talet. Han kom hem från USA (vet ej när, måste ha varit efter 1938, så långt går församlingsboken) för han dog hemma på Udden 1979.

Den köptes där av Helmuth Janicke och flyttades till Torp på Senoren i mitten av 1930-talet där den försågs med vindkraftverk för att pumpa luft i ässjan och försågs även med en generator.

Plats i Torp: 56.114722, 15.753199 kan kopieras in i www.google.se/maps .

Helmuth Janicke i unga år i hytten till svängbron.

Helmuth och hans hustru Elsa hade även sysslan som brovakt och brovakts ställföreträdare, samtidigt som smedjan drevs. Det blev många avbrutna smidesarbeten och cykelturer ut till hytten per dag då fraktskutor och andra båtar skulle passera Möcklösund. Brovaktssysslan togs senare över av sönerna Henry och Jan-Ivan.